Alternate Text

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Neredeyim :

Hakkımızda

Kütüphanenin Amaç ve Görevleri 

21.09.1981 tarih ve 17465 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği amaç ve görevlerimizi şu biçimde açıklar:

Amaç

Halk ve çocuk kütüphaneleri; bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kitaplardan ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe, ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamayı amaç edinmiştir.

Görevler

 • Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kitap, broşür, dergi, gazete, harita nota , film plak, ses bandı, fotoğraf, tablo,plan, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, okuyucuların yararına sunulur.
 • Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kitap, broşür, dergi, gazete, harita nota , film plak, ses bandı, fotoğraf, tablo,plan, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, okuyucuların yararına sunulur.
 • Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazele, fotoğraf, kupür, plân, ses bandı, yazına eser, plâk, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirilir.
 • Satın alma, bağış, devir vb gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesi sağlanır.
 • Kütüphaneye giren eserlerin katalog ve tasnif işleri yapılır, bunlar en kısa sürede okuyucu hizmetine sunulur.
 • Okuyucular ödünç kitap verilir.
 • Okuyucular tarafından aranan ve kütüphanede bulunmayan eserler sağlanır.
 • Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olunur.
 • Bina ve personel imkanlarına göre, “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” gereğince çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlenir.
 • Görme engelli okuyucular için sesli kitap, sesli dergi, kabartma harfli yayınlar sağlanır. Kütüphanede olmayan yayınlar özel bölümleri olan kütüphanelerden ödünç alınarak kullanıcıya sağlanır. Bu konuda körler okulları  ile işbirliği yapılır.
 • Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânları araştırılır.
 • Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve katalog fişleri hazırlanır. Bunların hazırlanmasında «Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dini ilimleri Tasnif Cetvelindeki kurallar uygulanır.
 • Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlenir.
 • İl çapında yapılacak olan derleme işleri «Basına yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür.
 • Yürürlükteki mevzuata dayanılarak kütüphane hizmeti ile ilgili diğer işler yapılır.
 • Televizyon ve videoda eğitici filmler ve okul programları izletilir.      

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde kullanıcıya yönelik hizmetler 

 • Öğrencilere eğitici ve öğretici filmler gösterilmesi,
 • Projeksiyon, slayt gösterileri düzenlemek,
 • Radyo ve televizyonlardan eğitici çocuk programlarını takip etmek,
 • Yazılı, görsel ve duyusal teknolojilerden yararlanarak eğitim programları düzenlemek,
 • Çocukları yaptıkları resim ve elişlerinden sergi düzenlemek,
 • Türklüğe ve medeniyete hizmet eden büyükleri tanıtma programları hazırlanır ve uygulanır,
 • Milli bayramlar ile önemli günler ve haftalar ile ilgili etkinliklerde bulunulur,
 • Okul öncesi çocukların kütüphaneden yararlanması sağlanır,
 • Kütüphane olanaklarına göre çocuk gösterileri hazırlanır ve sergilenir,
 • Kültürel etkinlik programı, yönetmeliklerde belirtilen periyotlarda hazırlanır,
 • Kültür ve Turizm Müdürlüğün onayından sonra uygulamaya konulur.  

 

  

   
Sesli Kİtap
E-Kitap

 
 KARS
  

Facebook -  Twitter'da Biz

Mesai Gün ve Saatleri
 
 

hafta içi
10.00-16.00
          saatleri arası açıktır.         
 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 1391 kez gösterilmiştir.